Trang 10854, kết quả từ 108531 tới 108540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đăng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bá Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Thế Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Dương Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Nguyễn Văn Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyễn Văn Hoặc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phúc Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phúc Ngữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108491085010851108521085310854108551085610857...74341