Trang 10862, kết quả từ 108611 tới 108620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Nhỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nhỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Đào Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Đặng Đình Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Bái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Văn Vỹnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vỹnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ PHạm Văn Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHạm Văn Thê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108571085810859108601086110862108631086410865...74341