Trang 10864, kết quả từ 108631 tới 108640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Võ Thị Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Liêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ PHạm Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHạm Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Khỏe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khỏe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ven

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ven, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Đặng Đình Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Đình Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/76, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108591086010861108621086310864108651086610867...74341