Trang 10865, kết quả từ 108641 tới 108650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Quảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/70, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/67, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Quốc Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Huỳnh Xong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/65, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thị Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Mạnh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Mạnh Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/72, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phạm Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/72, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...108601086110862108631086410865108661086710868...74341