Trang 10866, kết quả từ 108651 tới 108660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ TRần Đình Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRần Đình Sâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/72, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan V. Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ PHạm Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PHạm Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/72, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trầrn Văn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trầrn Văn Sừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/72, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Bồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Bồi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Định - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ ... Xử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Xử, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Phước Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108611086210863108641086510866108671086810869...74341