Trang 10867, kết quả từ 108661 tới 108670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn H. Lắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Lắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Đoàn Thị Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trương Công Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Phan Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108621086310864108651086610867108681086910870...74341