Trang 10869, kết quả từ 108681 tới 108690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đoàn Kiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Kiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Văn Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...108641086510866108671086810869108701087110872...74341