Trang 1087, kết quả từ 10861 tới 10870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tầm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trọng Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Giảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đình Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Giác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108210831084108510861087108810891090...74341