Trang 10870, kết quả từ 108691 tới 108700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Phan Đức Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nhược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Khiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Khiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Thị Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mai Thị Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trương Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108651086610867108681086910870108711087210873...74341