Trang 10871, kết quả từ 108701 tới 108710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lại Tuấn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Tuấn Mẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần P. Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần P. Ngô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Phỉ Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phỉ Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Thái Thanh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thanh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108661086710868108691087010871108721087310874...74341