Trang 10872, kết quả từ 108711 tới 108720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Lê Viết Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ ... Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ ... Đệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan V. Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan V. Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan V. Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108671086810869108701087110872108731087410875...74341