Trang 10875, kết quả từ 108741 tới 108750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Hy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Mai Văn Tầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trương Thị Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108701087110872108731087410875108761087710878...74341