Trang 10881, kết quả từ 108801 tới 108810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Phạm Phú Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phú Tắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dõi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dõi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tạ Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108761087710878108791088010881108821088310884...74341