Trang 10882, kết quả từ 108811 tới 108820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Hiển Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đỗ Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Dương Hiển Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hiển Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn V. Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V. Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108771087810879108801088110882108831088410885...74341