Trang 10884, kết quả từ 108831 tới 108840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Báng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Báng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Đinh Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Lương Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trương Công Búa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Búa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108791088010881108821088310884108851088610887...74341