Trang 10887, kết quả từ 108861 tới 108870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Sáo Nữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sáo Nữ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Thái Mịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Mịn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108821088310884108851088610887108881088910890...74341