Trang 10888, kết quả từ 108871 tới 108880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Xảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trương Thị Trông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Trông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Kiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Huỳnh Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cày

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cày, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Huỳnh Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn L. Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn L. Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn X. Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn X. Anh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108831088410885108861088710888108891089010891...74341