Trang 10897, kết quả từ 108961 tới 108970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Lê Viết Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ lê Viết Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê Viết Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê V. Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê V. Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mễ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108921089310894108951089610897108981089910900...74341