Trang 1090, kết quả từ 10891 tới 10900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Ngoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ngoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đồng Chí Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Hoành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Tửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chí Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Xuân Trần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xuân Trần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 12/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...108510861087108810891090109110921093...74341