Trang 10903, kết quả từ 109021 tới 109030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Thân Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Hới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 29/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Củi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Củi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...108981089910900109011090210903109041090510906...74341