Trang 10919, kết quả từ 109181 tới 109190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Lê Hoàng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Giá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trương Văn Vụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Vụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109141091510916109171091810919109201092110922...74341