Trang 10925, kết quả từ 109241 tới 109250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Thái T. Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái T. Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Hen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trịnh H. Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh H. Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109201092110922109231092410925109261092710928...74341