Trang 10926, kết quả từ 109251 tới 109260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thái Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phạm Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn H. Trập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn H. Trập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109211092210923109241092510926109271092810929...74341