Trang 10927, kết quả từ 109261 tới 109270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Các

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Các, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hoàng Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Lê Thị Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109221092310924109251092610927109281092910930...74341