Trang 10928, kết quả từ 109271 tới 109280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Thị Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Tri, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đinh văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh văn Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Tấn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng đức Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng đức Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Hoàng Anh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Hoàng đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109231092410925109261092710928109291093010931...74341