Trang 10930, kết quả từ 109291 tới 109300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trần Kim Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thuyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...109251092610927109281092910930109311093210933...74341