Trang 10931, kết quả từ 109301 tới 109310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1961, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hồ Thị Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hồ Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Doãn Thị Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Thị Tri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Doãn Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Doãn Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Trần Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Lê Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hoàng Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109261092710928109291093010931109321093310934...74341