Trang 10932, kết quả từ 109311 tới 109320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đở, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Hoàng Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thoả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thoả, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Châu Văn tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn tứ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Hà Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Hải - Xã Bình Hải - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109271092810929109301093110932109331093410935...74341