Trang 10942, kết quả từ 109411 tới 109420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Há

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Há, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Giàu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang

1...109371093810939109401094110942109431094410945...74341