Trang 1095, kết quả từ 10941 tới 10950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Dẫu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Dẫu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phùng Ngọc Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Ngọc Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao văn Lươmg

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao văn Lươmg, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thế Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Cao Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tân - Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109010911092109310941095109610971098...74341