Trang 10968, kết quả từ 109671 tới 109680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tửu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ chưa rỏ họ tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 5/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Tần Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tần Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109631096410965109661096710968109691097010971...74341