Trang 10971, kết quả từ 109701 tới 109710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Tấn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tấn Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Dương Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Công Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Công Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Trần Tấn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tấn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109661096710968109691097010971109721097310974...74341