Trang 10973, kết quả từ 109721 tới 109730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn THị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn THị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phan Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ NGuyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGuyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tranh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Phan Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Công Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Dương Hoàng Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hoàng Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109681096910970109711097210973109741097510976...74341