Trang 10975, kết quả từ 109741 tới 109750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương Tấn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tấn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Lê Ngưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 11/9/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 19/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Dưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dưa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Phan Tấn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tấn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Dong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...109701097110972109731097410975109761097710978...74341