Trang 10979, kết quả từ 109781 tới 109790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Trần Văn Gang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Gang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Ngô Quang Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phan Công Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Trần Ngọc Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Đăng Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đăng Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mai Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Vũ Đoàn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đoàn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Tô Thanh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thanh Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Võ Huy Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Huy Cân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang xã Bình Nguyên - Xã Bình Nguyên - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

1...109741097510976109771097810979109801098110982...74341