Trang 10986, kết quả từ 109851 tới 109860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Giả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Trần Viết Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình An - Xã Bình An - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Diện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Diệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Diệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...109811098210983109841098510986109871098810989...74341