Trang 10992, kết quả từ 109911 tới 109920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Đều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Dị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Dị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Déo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Déo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Ngô Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109871098810989109901099110992109931099410995...74341