Trang 10993, kết quả từ 109921 tới 109930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hồg T. Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồg T. Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Thị Quận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Quận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Trần Hùng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 16/, hi sinh 22/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Ngô Phú Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Phú Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109881098910990109911099210993109941099510996...74341