Trang 10998, kết quả từ 109971 tới 109980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đinh Công Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Liệt sĩ Võ Văn Nui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Nui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Huỳnh Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...109931099410995109961099710998109991100011001...74341