Trang 11025, kết quả từ 110241 tới 110250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phú Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Tất Đóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Đóa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Đinh Ngô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...110201102111022110231102411025110261102711028...74341