Trang 11033, kết quả từ 110321 tới 110330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 1960, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110281102911030110311103211033110341103511036...74341