Trang 1104, kết quả từ 11031 tới 11040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Thị Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 22/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Chê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Chê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 26/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Thị Ước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Ước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Thị Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Đâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Thị Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Minh Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 20/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...109911001101110211031104110511061107...74341