Trang 11042, kết quả từ 110411 tới 110420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Binh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Binh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Chinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 22/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Chín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Quang - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Phong - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110371103811039110401104111042110431104411045...74341