Trang 11064, kết quả từ 110631 tới 110640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Cành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 27/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Đoàn Thị Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Dương Thị T. Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị T. Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lương Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Canh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Can, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Ngô Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110591106011061110621106311064110651106611067...74341