Trang 11071, kết quả từ 110701 tới 110710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thị Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Nhành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Bảo Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bảo Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Cân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phan Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Bá Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Lê Văn Chừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phạm Khóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110661106711068110691107011071110721107311074...74341