Trang 11073, kết quả từ 110721 tới 110730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Võ Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 28/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Ngô Xuân Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 25/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Hồ Quảng Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quảng Nghiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Võ Ngọc Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Đinh Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110681106911070110711107211073110741107511076...74341