Trang 11076, kết quả từ 110751 tới 110760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Trận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn văn Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 6. Liệt sĩ Đặng Thị Căn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Căn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Lội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Lội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Phan Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110711107211073110741107511076110771107811079...74341