Trang 11081, kết quả từ 110801 tới 110810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Lê Viết Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 11/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 10. Liệt sĩ Trương Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 23/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Thọ - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110761107711078110791108011081110821108311084...74341