Trang 11085, kết quả từ 110841 tới 110850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Lê Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trương Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lê Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 27/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Trần Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Võ Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 6/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Biện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Biện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu

1...110801108111082110831108411085110861108711088...74341