Trang 11087, kết quả từ 110861 tới 110870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Bảo Hạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Bảo Hạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mộ LS chưa x/định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Võ Thị Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Chín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Điện Ngọc - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 6. Liệt sĩ Lê Đình Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 9. Liệt sĩ Phan Ngọc Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Ngọc Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

1...110821108311084110851108611087110881108911090...74341